บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานกำลังดำเนินการสร้าง  
  ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง : ประเภทอาคาร ผลงานก่อสร้างโรงงาน
 
  • โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัย และผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 และผลิตยาจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
  • โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  • โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ และสถานีดับเพลง Branch 3, PTTGC I-C จ.ระยอง ปี 2556 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
 

  ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง : ประเภทโรงงาน ผลงานก่อสร้างโรงงาน
 
  • โครงการก่อสร้างโรงงาน ICP ปี 2555 บริษัท อินเตอร์ เซ็นเตอร์แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
 
 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th