บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานกำลังดำเนินการสร้าง
 

ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง :

  ประเภทอาคาร
 
  • โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัย และผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 และผลิตยาจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
  • โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  • โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ และสถานีดับเพลง Branch 3, PTTGC I-C จ.ระยอง ปี 2556 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
 
     
 
 

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th