บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานกำลังดำเนินการสร้าง
ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง : ประเภทอาคาร
  โครงการก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการวิจัย และผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 และผลิตยาจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
สถานที่ตั้ง : จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มูลค่าโครงการ : 100 ล้านบาท
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
 
     

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th