บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานกำลังดำเนินการสร้าง
ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง : ประเภทอาคาร
  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
มูลค่าโครงการ : -
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
 
     
     

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th