บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานกำลังดำเนินการสร้าง
 

ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง :

  ประเภทโรงงาน
 
  • โครงการก่อสร้างโรงงาน ICP ปี 2555 บริษัท อินเตอร์ เซ็นเตอร์แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
   
     
 
 

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th