บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานด้านการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
 
  โครงการออกแบบ และควบคุมงานสาขาเปิดใหม่ และ Booth Exchange ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ 80 สาขา บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2554-2555 พื้นที่ใช้สอย 30-200 ตรม.
สถานที่ตั้ง : -
เจ้าของโครงการ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ : -
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
     

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th