บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานด้านการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
 
  โครงการออกแบบ และควบคุมงาน สาขาเปิดใหม่ และปรับปรุง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2554
พื้นที่ใช้สอย 30-200 ตรม. / สาขา มูลค่ารวมทั้งโครงการ 100 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : -
เจ้าของโครงการ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ : รวมทั้งโครงการ 100 ล้านบาท
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
 
     

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th