บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานด้านการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
 
  โครงการออกแบบ ปรับปรุง/ตกแต่ง และควบคุมงานที่ทำการธนาคาร สาขาเปิดใหม่ และสาขาปรับปรุง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552- 2555 (TURNKEY) พื้นที่ใช้สอย 30-200 ตรม. / สาขา
สถานที่ตั้ง : -
เจ้าของโครงการ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ : -
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
   

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th