บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานด้านการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
 
  โครงการออกแบบ ปรับปรุง/ตกแต่ง และควบคุมงานที่ทำการธนาคาร สาขาเปิดใหม่ และสาขาปรับปรุง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552- 2555 (TURNKEY) พื้นที่ใช้สอย 30-200 ตรม. / สาขา
สถานที่ตั้ง : -
เจ้าของโครงการ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ : -
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
   
     

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th