บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานด้านการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
 
  โครงการออกแบบงานระบบ M&E ร้าน เค.เอฟ.ซี. และพิซซ่าฮัท ปี 2551 - 2555 พื้นที่ใช้สอย 30-200 ตรม. / สาขา
สถานที่ตั้ง : -
เจ้าของโครงการ : บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
มูลค่าโครงการ : 100 ล้านบาท
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
 
     

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th