บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานด้านการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
 
  โครงการจ้างบริหารงาน และควบคุมงานก่อสร้างตกแต่งภายใน ร้าน SWENSEN’S ปี 2554-2555 พื้นที่ใช้สอย 30-200 ตรม. / สาขา  
สถานที่ตั้ง : -
เจ้าของโครงการ : บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด
มูลค่าโครงการ : 100 ล้านบาท
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
   
     

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th