บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ผลงานด้านการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
 
  • โครงการออกแบบและควบคุมงาน สาขาเปิดใหม่และ Booth Exchange ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ 350 สาขา ปี 2549 - ปี 2555
  • โครงการออกแบบและควบคุมงาน สาขาเปิดใหม่และ Booth Exchange ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ 50 สาขา ปี 2551 - ปี 2555
  • โครงการงาน TURNKEY สาขาปรับปรุงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ปี 2553 - ปี 2555
  • โครงการออกแบบสาขาเปิดใหม่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปี 2553- ปี 2555
  • โครงการออกแบบงานระบบ M&E ร้าน เค.เอฟ.ซี. และพิซซ่าฮัท ปี 2553 - ปี 2555
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
   
     
 

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th