บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ประเภทโรงงาน
  โครงการก่อสร้างอาคารโกดัง คลังสินค้า 3 รังสิต พ.ศ. 2549
อาคารโกดังคลังสินค้า  พื้นที่ใช้สอย 7,800 ตรม.
สถานที่ตั้ง : รังสิต จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท เฟลนรี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด
มูลค่าโครงการ : 70 ล้านบาท
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
   
   

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th