บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ประเภทโรงงาน
 
  • โครงการก่อสร้างอาคารโกดัง คลังสินค้า 3  รังสิต จ.ปทุมธานี
  • โครงการออกแบบ และก่อสร้างโรงงานสูงหนึ่งชั้น  รังสิต  จ.ปทุมธานี
  • โครงการก่อสร้างอาคาร WARE HOUSE BANGKOK
  • โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานไทยง้วน 2 หลัง  บจก.ไทยง้วนเมทัล  จ.สมุทรสาคร
  • โครงการปรับปรุงแก้ไข อาคารโรงงาน NEW CONCEPT PRODUCT อมตะนคร จ.ชลบุรี
  • โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และคลังสินค้า LamiTAK  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
  • โครงการก่อสร้างโรงงาน BERMAN  บริษัท รินทร์โชคชัย จำกัด
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
   
     
 
 

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th