บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ประเภทโรงแรม
  โครงการปรับปรุง โรงแรมเกษมศานติ์ จังหวัด จันทบุรี พ.ศ. 2548
อาคาร คสล. สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,000 ตรม.
สถานที่ตั้ง : จ.จันทบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท เกษมศานติ์ จำกัด
มูลค่าโครงการ : 25 ล้านบาท
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
   
     

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th