บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ประเภทโรงแรม
 
  • โครงการปรับปรุง โรงแรมเกษมศานติ์ จ.จันทบุรี
  • โครงการก่อสร้าง อาคารโรงแรมริชมอนด์ ระยะที่ 2
  • โครงการก่อสร้าง โรงแรมกิ๊กทาวน์ ถนนราชพฤกษ์
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
   
 
 

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th