บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ประเภทอาคาร
  โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาพลานามัย พร้อมสระว่ายน้ำ และหอประชุม พ.ศ.2549 อาคารกีฬาและพลานามัย อาคาร คสล.สูง 2 ชั้น พร้อมชั้นลอย และหลังคาโครงเหล็ก อาคารหอประชุม อาคาร คสล.สูง 4 ชั้น พร้อมหลังคาโครงเหล็ก พื้นที่ใช้สอย 9,500 ตรม.
สถานที่ตั้ง : อมตะนคร จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อมตะนคร จ.ชลบุรี
มูลค่าโครงการ : 185 ล้านบาท
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
   
     

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th