บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ประเภทอื่นๆ
  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ALS ปี 2554
สถานที่ตั้ง : รามอินทรา
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ปทท) จำกัด
มูลค่าโครงการ : -
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th