บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบงานระบบ ทรัสที
เราสร้างออกแบบ
รับออกแบบปละควบคุมงานก่อสร้าง
  ประเภทอื่นๆ
 
  • โครงการก่อสร้าง YES BANGPHI จ.สมุทรปราการ
  • โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ALS บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
  • โครงการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาพลานามัย จ.ระยอง บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด
TRUSTEE MANAGEMENT CO., LTD.
   
     
 
 

 

 
Copy All Right Reserved 2013 By www.trustee47.com
Design By cw.in.th